Microsoft Ortamında Salt Okunur Etki Alanı Denetleyicileri (Read-Only Domain Controllers – RODCs) Kurulumu

0
271
views
Salt Okunur Etki Alanı Denetleyicileri (Read-Only Domain Controllers – RODCs) ile şube, ofis veya taşra gibi merkeze uzak noktalarda etki alanı denetleyicisi ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Bu yazıda uzaktan RODC kurulumu gerçekleştirilecektir.

Pentist: Sızma Testleri ve Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

RODC, yazılabilir etki alanı denetleyicisinden veya uzaktan kurulabilir. Bu yazıda uzaktan kurulumu gerçekleştirilecektir. Uzaktan RODC kurulumu 6 adımda gerçekleştirilecektir.

  1. RODC kurulumunu gerçekleştirecek kullanıcı ve grup oluşturulacaktır.
  2. Oluşturulan gruba RODC kurulumu için yetki devri gerçekleştirilecektir.
  3. RODC sunucusunun ağ ayarları gerçekleştirilecektir.
  4. RODC kurulumu gerçekleşecektir.
  5. Kurulum test edilecektir.

 

1) Yetkinin Devredileceği Grubun ve Kullanıcının Oluşturulması

Öncelikle etki alanı içerisinde daha önce oluşturulan “OU=KULLANICILAR, OU=Bilgi İşlem, OU=Personel” içerisinde Mehmet Selim adlı bir kullanıcı oluşturulur. Kullanıcıya parola verilerek ve parolasını sonraki oturumda değiştirmeye zorlanmayarak, kullanıcı oluşturma işlemi sonlandırılır.

Şekil - 1: Mehmet Selim Kullanıcısının Oluşturulması
Şekil – 1: Mehmet Selim Kullanıcısının Oluşturulması

 

Daha sonra aynı OU içerisinde “Adana_Teknik Destek” adında bir genel güvenlik grubu oluşturulur.

Şekil - 2: Teknik Destek Grubunun Oluşturulması
Şekil – 2: Teknik Destek Grubunun Oluşturulması

 

Teknik Destek grubuna, Mehmet Selim kullanıcısı üye yapılır ve açık pencereler kapatılır.

Şekil - 3: Teknik Destek Grubuna Mehmet Selim Kullanıcısının Üye Yapılması
Şekil – 3: Teknik Destek Grubuna Mehmet Selim Kullanıcısının Üye Yapılması

 

2) Yetki Devrinin Gerçekleştirilmesi

RODC kurulumu öncesinde Orman Fonksiyonellik Seviyesi en az Windows Server 2013 olmalıdır. Bu şart şağlandıktan sonra kuruluma başlanabilir.

RODC olarak kurulacak bilgisayar hesabı seçilir.

Şekil - 4: RODC Sunucusu Seçimi
Şekil – 4: RODC Sunucusu Seçimi

 

RODC hesabı oluşturulması başlatılır.

Şekil - 5: RODC Sunucu Hesabının Oluşturulması - 1
Şekil – 5: RODC Sunucu Hesabının Oluşturulması – 1

 

Şekil - 6: RODC Sunucu Hesabının Oluşturulması - 2
Şekil – 6: RODC Sunucu Hesabının Oluşturulması – 2

 

Bu adımdan sonra RODC kurulumu için gereken yetki devrini hangi hesabın yapacağı belirlenmelidir. İşlemleri yapacak olan hesabın yetkili bir kullanıcı olması gerekir aksi takdirde hata alınma ihtimali yüksektir.

Şekil - 7: RODC Kurulumunu Gerçekleştirecek Hesaba Yetkiyi Devredecek Kullanıcının Belirlenmesi
Şekil – 7: RODC Kurulumunu Gerçekleştirecek Hesaba Yetkiyi Devredecek Kullanıcının Belirlenmesi

 

Yukarıdaki adımdan sonra, RODC rolünün verilmek istendiği sunucuya ait bilgisayar adı (Grupxx-SRV) girilmelidir.

Not: Aşağıdaki ekranda, RODC olarak kurulacak sunucunun adı Grup00-SRV olduğu için, Computer Name olarak Grup00-SRV girilmiştir. Bir bilgisayarın adı, komut satırından “hostname” komutu çalıştırılarak öğrenilebilir.

İlgili adıma ait ekran görüntüsü aşağıdadır.

Şekil - 8: RODC Sunucu Adının Belirlenmesi
Şekil – 8: RODC Sunucu Adının Belirlenmesi

 

RODC sunucusunun kurulacağı Site seçilir.

Şekil - 9: RODC Kurulumu için Yapılacağı Site Seçimi
Şekil – 9: RODC Kurulumu için Yapılacağı Site Seçimi

 

DNS ayarı kontrol edildikten sonra, ek özellikler seçilir.

Şekil - 10: RODC İçin Ek Seçeneklerin Belirtilmesi
Şekil – 10: RODC İçin Ek Seçeneklerin Belirtilmesi

 

Etki alanı içerisindeki hangi kullanıcıya veya gruba RODC kurulum yetkisinin verileceği belirlenecektir. İlgili adıma ait ekran görüntüsü aşağıdadır.

Şekil - 11: RODC Kurulumunu Gerçekleştirecek Kullanıcının veya Grubun Belirlenmesi
Şekil – 11: RODC Kurulumunu Gerçekleştirecek Kullanıcının veya Grubun Belirlenmesi

 

Uygulamanın ilk adımlarında oluşturulan “Adana_Teknik Destek” grubuna bu üyelik verilmesi için yukarıdaki ekran görüntüsünde Set butonuna basılır. Aşağıda gelen ekranda da Teknik Destek grubu seçilir.

Şekil - 12: RODC Kurulumu Gerçekleştirecek Kullanıcının veya Grubun Seçilmesi - 1
Şekil – 12: RODC Kurulumu Gerçekleştirecek Kullanıcının veya Grubun Seçilmesi – 1

 

Böylece grup eklenir.

Şekil - 13: RODC Kurulumu Gerçekleştirecek Kullanıcının veya Grubun Seçilmesi - 2
Şekil – 13: RODC Kurulumu Gerçekleştirecek Kullanıcının veya Grubun Seçilmesi – 2

 

Durum özeti incelenir.

Şekil - 14: RODC Kurulumu İçin Yapılan İşlemlerin İncelenmesi
Şekil – 14: RODC Kurulumu İçin Yapılan İşlemlerin İncelenmesi

 

Böylece yetki devri tamamlanmıştır.

Şekil - 15: RODC Kurulumu İçin Yetki Devrinin Tamamlanması
Şekil – 15: RODC Kurulumu İçin Yetki Devrinin Tamamlanması

 

Kurulum yetkilendirmesi sonrasında, RODC sunucusunun “Unoccupied DC Account” olarak belirtildiği görülmektedir.

Şekil - 16: RODC Kurulum Yetkilendirmesi Sonucunun İzlenmesi
Şekil – 16: RODC Kurulum Yetkilendirmesi Sonucunun İzlenmesi

 

3) Sunucu Ağ Ayarlarının Yapılması

Öncelikle sunucu, DC’nin etki alanı adını çözümlemesi için DNS kaydı güncellenmelidir.

DNS kaydı güncellenmediği durumda sunucunun IP adresine ping atılabiliyorken, etki alanı adı çözümlenememektedir.

Şekil - 17: DC Sunucusuna Erişim Denemeleri - 1
Şekil – 17: DC Sunucusuna Erişim Denemeleri – 1

 

Ayarlama işlemi için aşağıdaki adımlar takip edilir:

Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > View your active networks > Connections > Local Area Connection > General Sekmesi > Properties > Networking > Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) > Properties

Şekil - 18: Statik DNS Atama İşlemi
Şekil – 18: Statik DNS Atama İşlemi

 

DNS ayarından sonra DC sunucusuna hem isim ile hem de IP ile erişilebilmektedir.

Şekil - 19: DC Sunucusuna Erişim Denemeleri - 2
Şekil – 19: DC Sunucusuna Erişim Denemeleri – 2

 

Not: Eğer isim çözümleme işlemi gerçekleşmezse, aşağıdaki komut ile DNS kayıtları güncellenir.

ipconfig /flushdns

Eğer hata devam ediyorsa ağ kartı devre dışı bırakılıp, yeniden etkinleştirilir.

 

4) RODC Kurulumunun Gerçekleştirilmesi

Ağ ayarlarından sonra uygulamada bahsi geçen, RODC kurulacak olan sunucuya yerel yönetici hesabıyla giriş yapılır ve sırasıyla aşağıdaki adımlar gerçekleştirilir.

Komut satırı açılarak aşağıdaki komut çalıştırılır.

Dcpromo.exe /useexistingaccount:attach

Şekil - 20: RODC Kurulumunun Başlatılması
Şekil – 20: RODC Kurulumunun Başlatılması

 

Kurulum başlar.

Şekil - 21: RODC Kurulum Sihirbazının Başlatılması
Şekil – 21: RODC Kurulum Sihirbazının Başlatılması

 

Şimdiki adımda RODC kurulacak olan etki alanının ismi ve RODC’yi kuracak olan hesap girilir. Bu hesap bir önceki uygulamada “Teknik Destek” grubu olarak verilmiştir ve bu gruba üye olan kullanıcı adı “mehmet.selim” dir.

Şekil - 22: RODC Kurulumunu Gerçekleştirecek Kullanıcının Belirlenmesi
Şekil – 22: RODC Kurulumunu Gerçekleştirecek Kullanıcının Belirlenmesi

 

Set butonuna basıldığında aşağıdaki gibi kimlik bilgilerinin sorulduğu ekran gelir.

Şekil - 23: Yetkinin Devredildiği Kullanıcı ile Kimlik Doğrulamanın Sağlanması - 1
Şekil – 23: Yetkinin Devredildiği Kullanıcı ile Kimlik Doğrulamanın Sağlanması – 1

 

Şekil - 24: Yetkinin Devredildiği Kullanıcı ile Kimlik Doğrulamanın Sağlanması - 2
Şekil – 24: Yetkinin Devredildiği Kullanıcı ile Kimlik Doğrulamanın Sağlanması – 2

 

Kimlik bilgileri girildikten sonra Next butonuna basılır. Yetkilendirmenin yapıldığı DC üzerinde izlenen “Unoccupied DC Account” tipindeki RODC seçilir.

Şekil - 25: Kurulumu Yapılacak RODC Seçimi
Şekil – 25: Kurulumu Yapılacak RODC Seçimi

 

Aktif Dizin veritabanının, log dosyalarının ve SYSVOL klasörlerinin kaydedileceği dizin belirtilir.

Şekil - 26: RODC Kurulumu için Klasör Seçimi
Şekil – 26: RODC Kurulumu için Klasör Seçimi

 

Geri dönüşüm durumları için parola bilgileri girilir.

Şekil - 27: DS Restor Mode Yönetim Parolasının Seçimi
Şekil – 27: DS Restor Mode Yönetim Parolasının Seçimi

 

Next butonuna basıldıktan sonra durum özetine ait ekran görüntüsü gelecektir.

Şekil - 28: RODC Kurulum Özeti
Şekil – 28: RODC Kurulum Özeti

 

Sonraki aşamada sunucu üzerinde bir takım işlemler gerçekleşecektir.

Şekil - 29: RODC Kurulumunun Sağlanması
Şekil – 29: RODC Kurulumunun Sağlanması

 

Gerekli doğrulamalar ve yüklemeler gerçekleştirildikten sonra, operasyon tamamlanır.

Şekil - 30: RODC Kurulumunun Tamamlanması
Şekil – 30: RODC Kurulumunun Tamamlanması

 

Kurulum tamamlandıktan sonra sunucunun yeniden başlatılması gerektiğine dair bir uyarı mesajı görüntülenecektir.

Şekil - 31: RODC Kurulumu Sonrasında Sunucunun Yeniden Başlatılması
Şekil – 31: RODC Kurulumu Sonrasında Sunucunun Yeniden Başlatılması

 

5) Kurulum Sonrası Durumun İncelenmesi

RODC kurulumu sonrasında etki alanı denetleyicisinde (Grupxx-DC) bu RODC görülebilmektedir.

Şekil - 32: DC Üzerindeki Durum
Şekil – 32: DC Üzerindeki Durum

 

RODC nesnesinin üzerine sağ tıklanarak nesne özellikleri incelenebilir.

Şekil - 33: RODC Nesnesinin Genel Özelliklerinin Listelenmesi
Şekil – 33: RODC Nesnesinin Genel Özelliklerinin Listelenmesi

 

RODC sunucuları, FDC (Full Domain Controller) sunucuları tarafından etki alanı denetçisi olarak güvenilir görülmezler (not trusted). Bir RODC “Enterprise Domain Controllers” veya “Domain Controllers” gruplarına üye değildir, “Read-only Domain Controllers” grubuna üyedir.

Şekil - 34: RODC Nesnesinin Üyeliklerinin Listelenmesi
Şekil – 34: RODC Nesnesinin Üyeliklerinin Listelenmesi

 

Ayrıca RODC kurulumu için yetki verilen “Adana_Teknik Destek” grubunun RODC yöneticisi olarak atandığı görülmektedir.

Şekil - 35: RODC Nesnesinin Yöneticilerinin Listelenmesi
Şekil – 35: RODC Nesnesinin Yöneticilerinin Listelenmesi

 

Bunun yanında, Mehmet Selim kullanıcısının RODC üzerinde oturum açabildiği görülmektedir.

Şekil - 36: Mehmet Selim Kullanıcısının RODC Üzerindeki Oturumu
Şekil – 36: Mehmet Selim Kullanıcısının RODC Üzerindeki Oturumu

 

 

 

Pentist: Sızma Testleri ve Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

CEVAP VER

Yorumunuzu giriniz
İsminizi giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.