Çarşamba, Şubat 28, 2024

Windows Event Forwarding (WEF) Mimarisi & GPO Yapılandırması

Bilgi güvenliği unsurlarından Auditing ve Accountability gereği olay kayıtlarını almak oldukça önemlidir. Windows işletim sistemlerinde olay kayıtlarını almak için yöntemlerden birisi de Windows Event...

Kurumsal Ortamda Kayıt Yönetimi ve Kayıt Takibi

Temel güvenlik prensiplerinin başında kayıt turma (loglama) gelmektedir. Bu yazıda kurum içerisinde kayıt yönetimi ve kayıtların takibi incelenecektir. Kayıtların etkin bir şekilde kullanılması için kurumda...