Exploitationdan Önce – 3: x86 Assembly Dili

0
2175
views
Assembly programlama dili, C++, C# ve Java gibi programlama dilleri ile makine dili arasında bulunan düşük seviyeli bir programlama dilidir. Bu programlama dilinde işlemci türü ve mimarisine göre kod ve komutlar değişmektedir. Assembly dili ile donanım seviyesine erişimin çok hızlı olması nedeniyle yüksek seviyeli dillere göre çok daha hızlı çalışan uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Birçok uygulamada performans ve hız gerektiren kısımlar çoğu zaman assembly ile geliştirilmiştir. Aygıt sürücüleri, video oyunları gibi alanlar bu dilin sık kullanıldığı alanlardır. Assembly dili işlemci ve işletim sistemine özel bir dil olması yazılan kodun farklı sistemlerde çalışmasına engel olabilmektedir.

Temel x86 Komutları

Pentist: Sızma Testleri ve Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

x86 komut setini bir blog yazısı ile anlatmak esasen pek mümkün değil. Ancak bu yazıdaki amaç debug ve tersine mühendislik işlemleri ile uğraşmak isteyenlerin inceledikleri assembly kod öbeklerinin büyük bir bölümünü anlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlamakdır.  Daha önce bu konu ile ilgili yapılan bir incelemede Daniel Bilar (2006), 20 farklı uygulamada gerçekleştirmiş olduğu çalışmada uygulama içinde bulunan assembly komutlarının %90 lık kısmını 14 assembly komutunun doldurduğunu belirtmiş. Bu yazıda da bu komutlar üzerinden anlatımlar gerçekleştirilecektir.

Kaynak: http://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-06/BH-US-06-Bilar.pdf

NOP

Hiç bir işlem gerçekleştirmeyen bir makina kodudur. Programlama veya derlemede genellikle bir komutun kullanımında boşta kalan alanların doldurulmasında kullanılır. Exploit geliştirme çalışmalarında ise yazılan exploit kodunun güvenilir ve sağlam olması için bu komut  kullanılmaktadır.

PUSH/POP

PUSH/POP komutları stack alanına veri eklemek yada çıkarmak için kulanılan komutlardır. PUSH Komutu 4 byte uzunluğundaki veriyi stack’e ekler ve ESP değerini 4 azaltır. Stack büyümesini, düşük adres alanına doğru gerçekleştirdiği için çıkartma işlemi yapılmaktadır.

Aynı şekilde POP işlemi sırasında da stack alanının en üst noktasından (top of the stack) 4 byte uzunluğunda bir veri alınır ve ESP değeri 4 artırılıtr.

CALL/RET

CALL assembly komutu ile program akışı uygulamanın kod alanı içinde başka bir yerde bulunan bir fonksiyon alanına gider ve fonsiyonun işlemi tamamlandıktan sonra ana program akışı içinde kaldığı yerden devam eder. CALL ile çağırılan fonksiyonun işlemleri tamamlandıktan sonra ana kod akışında kaldığı yerden devam etmesi için çağırılan fonksiyonda RET assembly komutunun çalıştırılması gerekmektedir.

CALL Komutu çalıştırıldığında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir.

  • Bir sonraki komut adresi stack üzerine eklenir. (Bu değer fonksiyon RET komutu ile ana fonksiyona geldiğinde kaldığı yerden devam edeceği adres bilgisidir.)
  • EIP değerine CALL komutunda gösterilen adres değeri atanır.

MOV

MOV komutu ile iki yazmaç arasında, yazmaçlarla hazfıza arasında veri taşımak veya bahsedilen bu alanlara bir değer atamak için kullanılan bir komuttur. Bu komut, memory adresleri arasında kullanılmaz.

mov eax, ebx

mov eax, [ebx]

LEA

LEA Komutu(Load Effective Address) etkin adresi yükle anlamındadır. MOV komutundan farklı olarak MOV komutu ile register’a bir hafızadan veya register’dan yüklersiniz. Oysa LEA komutu ile register’ao yerdeki değerideğil, oranın adresini yüklersiniz. Bu sekilde iki yada üç komut ile yapılacak bir işlemi tek bir komut ile yapabilirsiniz. Böylelikle, LEA komutu, herhangi bir register’a bir bellek adresini yükleme amacı ile kullanılmış olur.

lea register, adres

lea register, [adres]

ADD/SUB

ADD ve SUB komutları isimlerinden de anlaşılacağı üzere toplama çıkartma işlemlerinde kullanılan komutlardır. İşlem sonucunda elde edilen değeri ilk operand’a yazar.

add register, register

add memory, memory

add <register/register>, <sabitdeğer>

 

sub register, register

sub memory, memory

sub <register/register>, <sabitdeğer>

CMP

iki farklı değerin karşılaştırılmasında kullanılan bir komuttur. Çoğunlukla şartlı işlem gerçekleştirme öncesinde kullanılırlar. Bu komut ile iki operand karşılaştırma amacı ile birbirinden çıkartılır. Bu işlem gerçekleştirilirken kullanılan operand’ların değeri değiştirmez. Ancak işlemcide bulunan bayraklar üzerinde etkisi bulunmaktadır.

CMP Operand1, Operand2

Karşılaştırma işleminde bayrak durumları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Bayrak CMP Durumu
ZF (Zero Flag) İki değer birbirine eşit ise set edilir.
CF (Cary Flag) Operand2 büyük ise 1, Operand2 büyük ise 0 set edilir.
OF (Overflow Flag) Operand2 büyük ise,SF=0 OF=1 veya SF=1 OF=0Operand1 büyük ise,SF=0 OF=0 veya SF=1 OF=1
SF (Sign Flag)

AND/OR/XOR/NOT

Bu komutlar mantıksal işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan komutlardır. Bu komutların kullanımı aşağıdaki gösterimde daha iyi anlaşılacaktır.

AND Operand1, Operand2

Operand1 1010
Operand2 0110
İşlem Sonucunda Operand1 0010

OR Operand1, Operand2

Operand1 1010
Operand2 0110
İşlem Sonucunda Operand1 1110

XOR Operand1, Operand2

Operand1 1010
Operand2 0110
İşlem Sonucunda Operand1 1100

NOT Operand1

Operand1 1010
İşlem Sonucunda Operand1 0101

TEST

Test komutu, operand’lar üzerinde herhangi bir işlem yapmadan AND işlemi gerçekleştiren komuttur. İşlem sonucundan etkilenenlersadece bayraklardır. Etkilenen bayraklar CF OF PF SF ZF bayraklarıdır. İşlemde kullanılacak verilerin büyüklüklerinebağlı olarak TEST işleminde kullanılan opcode değerleri de farklılık gösterebilirler.

test operand1, operand2

Örneğin yukarıdaki işlem sonucunda eğer sonuç sıfır ise ZF değeri 1 olarak işaretlenir. Eğer operand2 değeri negatif ise SF değeri 1 olarak işaretlenir.

JMP

JMP komutu ile koşulsuz olarak, program akışı istenilen bir noktaya dönüş değeri olmaksızın yönlendirilmiş olur. Bu komutta kullanılan operand atlama yapılacak adres değerini göstermektedir.

JMP operand1

JCC

JCC komutları ile belli bir şarta bağlı olarak program kodu içinde şartlı akış gerçekleştirilir. Bu komut ile EFLAG yazmacı içindeki bayrak değerlerinin durumuna göre atlama (jmp) işlemi gerçekleştirilir. Bu komutlar ile ilgili tablo aşağıda görülmektedir.

Instruction Description signed-ness Flags short jump codes near jump opcodes
JO Jump if overflow OF = 1 70 0F 80
JNO Jump if not overflow OF = 0 71 0F 81
JS Jump if sign SF = 1 78 0F 88
JNS Jump if not sign SF = 0 79 0F 89
JE JZ Jump if equalJump if zero ZF = 1 74 0F 84
JNE JNZ Jump if not equalJump if not zero ZF = 0 75 0F 85
JB JNAE JC Jump if belowJump if not above or equalJump if carry unsigned CF = 1 72 0F 82
JNB JAE JNC Jump if not belowJump if above or equalJump if not carry unsigned CF = 0 73 0F 83
JBE JNA Jump if below or equalJump if not above unsigned CF = 1 or ZF = 1 76 0F 86
JA JNBE Jump if aboveJump if not below or equal unsigned CF = 0 and ZF = 0 77 0F 87
JL JNGE Jump if lessJump if not greater or equal signed SF <> OF 7C 0F 8C
JGE JNL Jump if greater or equalJump if not less signed SF = OF 7D 0F 8D
JLE JNG Jump if less or equalJump if not greater signed ZF = 1 or SF <> OF 7E 0F 8E
JG JNLE Jump if greaterJump if not less or equal signed ZF = 0 and SF = OF 7F 0F 8F
JP JPE Jump if parityJump if parity even PF = 1 7A 0F 8A
JNP JPO Jump if not parityJump if parity odd PF = 0 7B 0F 8B
JCXZ JECXZ Jump if %CX register is 0Jump if %ECX register is 0 %CX = 0%ECX = 0 E3

Komut Gösterimi

Assembly de bilinen farklı iki kod gösterimi bulunmaktadır. Unix türevi sistemler, AT&T komut gösterimini kullanırken, Windows sistemleri ise INTEL komut gösterimini kullanmaktadırlar. Gerekli yapılandırmalar yapıldığı taktirde Unix uygulamalarında da INTEL kod gösterimi ile çalışılabilmektedir.

Örnek INTEL kod gösterimi

4004ac: 55                    push   rbp

4004ad: 48 89 e5              mov    rbp,rsp

4004b0: 89 7d fc              mov    DWORD PTR [rbp-0x4],edi

4004b3: 48 89 75 f0           mov    QWORD PTR [rbp-0x10],rsi

4004b7: b8 00 00 00 00        mov    eax,0x0

4004bc: 5d                    pop    rbp

4004bd: c3                   ret    

 

Örnek AT&T kod gösterimi

4004ac: 55                    push   %rbp

4004ad: 48 89 e5              mov    %rsp,%rbp

4004b0: 89 7d fc              mov    %edi,-0x4(%rbp)

4004b3: 48 89 75 f0           mov    %rsi,-0x10(%rbp)

4004b7: b8 00 00 00 00        mov    $0x0,%eax

4004bc: 5d                    pop    %rbp

4004bd: c3                    retq

Kaynaklar:

https://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-06/BH-US-06-Bilar.pdf

http://x86.renejeschke.de/

http://www.unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html

Pentist: Sızma Testleri ve Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

CEVAP VER

Yorumunuzu giriniz
İsminizi giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.