Nmap ms-sql-brute Betiği ile MS SQL Veritabanına Erişim Sağlanabilecek Hesaplara Ait Kimlik Bilgilerinin Tespit Edilmesi

Sızma testleri sırasında, IP ve port bilgisi tespit edilen MS SQL veritabanı uygulamasına erişim sağlayabilecek kullanıcı hesaplarının kimlik bilgilerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu yazıda, Nmap ms-sql-brute betiği kullanılarak, kaba kuvvet (sözlük) saldırısı ile MS SQL veritabanına erişim sağlayabilecek hesaba ait kimlik bilgileri elde edilecektir.

Kurum ağında 172.22.71.247 IP adresinde MS SQL veritabanının kurulu olduğu tespit edilmiş olsun. Bu veritabanında kaba kuvvet saldırı için kullanılabilecek hesapların adları ve parolaları; /root/Desktop/ dizini altına kaydedilmiş olan kimlik bilgileri ile tespit edilecektir.

obtaining-authentication-informations-that-can-be-logged-on-ms-sql-database-by-using-nmap-ms-sql-brute-script-01

Nmap ms-sql-brute betiği kullanarak kaba kuvvet saldırısı aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:

nmap 172.22.71.247 -p1433 –script ms-sql-brute –script-args userdb=/root/Desktop/kullanicilar,passdb=/root/Desktop/parolalar -oN /root/Desktop/nmap_sonuclar

obtaining-authentication-informations-that-can-be-logged-on-ms-sql-database-by-using-nmap-ms-sql-brute-script-02

Tarama sonucu root hesabının masaüstüne nmap_sonuclar olarak kaydedilmiştir:

obtaining-authentication-informations-that-can-be-logged-on-ms-sql-database-by-using-nmap-ms-sql-brute-script-03

Tarama sonucundan da görüldüğü gibi, MS SQL veritabanına “test” kullancı adı ve “test” parolası ile giriş yapılabilir

 

Yazarın Bilgileri

Ertuğrul BAŞARANOĞLU
Ertuğrul BAŞARANOĞLU

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kullanabileceğiniz HTLM etiketleri ve özellikleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Bu sayfada incelenen konulardan doğacak sorunlar kişinin kendi sorumluluğundadır.