Pazartesi, Mayıs 27, 2024
2015 Aralık

Aylık Arşiv: Aralık 2015

Özetleme Algoritmaları ve Kullanım Alanları

Günümüzde verinin bütünlüğünü (ve gizliliğini) sağlamak önemli bir konudur. Bu yazıda verinin bütünlüğünü sağlamak amacı ile kulanılan özeetleme (hashing) algoritmaları ve temel kullanım alanları...

Açık Anahtar Altyapısı (PKI) Temelleri

Açık Anahtar Altyapısı (Public Key Infrastructure - PKI), güvenilir iletişim ve güvenilir veri depolama amacıyla, asimetrik şifrelemeyi kullanarak anahtar üretimi ve yönetimini sağlayan, veritabanı,...

SSH Tünelleme: Windows İstemci Üzerinde Putty İle Uzak Port Yönlendirme

Sızma testlerinde veya günlük hayatta normalde erişilemeyen bir hedefe erişmek için, bu hedefe erişebilen başka bir bilgisayar kullanılabilir. Bu yazıda, SSH uzak port yönlendirme...

Simetrik Şifreleme ve Asimetrik Şifreleme Temelleri

Günümüzde verinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak önemli bir konudur. Bu yazıda verinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak amacı ile kulanılan simetrik ve asimetrik şifreleme temelleri...

OpenSSL Kullanarak Oluşturulan Özel ve Açık Anahtarlar ile Asimetrik Şifreleme, Veri...

Günümüzde verinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak önemli bir konudur. Bu yazıda asimetrik şifreleme için kullanılacak anahtarlar oluşturulacak, özel anahtar ile imzalanan özgün metnin açık (genel)...

Sistem ve Ağ Güvenliğine Yönelik Saldırı Türleri

Sistem ve ağ güvenliğine yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilebilecek bu saldırılar süreçsel olarak 4 kategoride toplanabilir. Bu yazıda sistem ve ağ güvenliğine yönelik saldırılar...

Meterpreter arp_scanner Betiği ile Windows Bilgisayar Üzerinden ARP Taramasının Gerçekleştirilmesi

Sızma testleri sırasında Meterpreter ile bağlantı kurulabilmiş olan bir bilgisayarın bulunduğu ağ ile ilgili bilgi toplanmaya çalışılır. Eğer bu bilgisayarın birden fazla ağ adaptörü...

Microsoft Aktif Dizin Bölümleri (Naming Context – Directory Partition)

Aktif Dizin veritabanının doğası gereği içerdiği veriler dağıtık bir yapıdadır. Bu dağıtık yapı sayesinde sadece gerekli olan bilgiler etki alanı denetleyicileri (DC) arasında kopyalanmaktadır...

SSH Tünelleme: Windows İstemci Üzerinde Putty İle Yerel Port Yönlendirme

Sızma testlerinde veya günlük hayatta normalde erişilemeyen bir hedefe erişmek için, bu hedefe erişebilen başka bir bilgisayar kullanılabilir. Bu yazıda, birbiri ile çok benzer...