Pazar, Mayıs 26, 2024
2016 Ocak

Aylık Arşiv: Ocak 2016

Bilgi Güvenliği Unsurları (CIA ve Diğerleri)

Bilgi güvenliği, bilgilerin izinsiz erişimlerden, kullanımından, ifşa edilmesinden, yok edilmesinden, değiştirilmesinden veya hasar verilmesinden korunması işlemidir. Bu yazıda bilgi güvenliğinin temel unsurları incelenecektir. Bilgi güvenliğinin...

Aktif Dizin Mantıksal Mimarisi

Aktif Dizin fiziksel yapısı ile ağ trafiği kontrolü ve ayarlaması gerçekleştirilir iken, mantıksal yapısı ile Aktif Dizin kaynaklarının organizasyonu ve gruplandırılması organize edilir. Mantıksal...

Aktif Dizin Fiziksel Mimarisi

Aktif Dizin mantıksal yapısı ile ağ kaynakları organize edilirken, fiziksel yapısı ile ağ trafiği kontrolü ve ayarlaması gerçekleştirilebilir. Fiziksel tasarım gerçekleştirilirken kullanılacak sistemlerin donanımsal...

Kurumsal Ortamda Kayıt Yönetimi ve Kayıt Takibi

Temel güvenlik prensiplerinin başında kayıt turma (loglama) gelmektedir. Bu yazıda kurum içerisinde kayıt yönetimi ve kayıtların takibi incelenecektir. Kayıtların etkin bir şekilde kullanılması için kurumda...

OpenSSL Aracı ile CSR Dosyası Oluşturulması ve CSR Dosyasının İmzalanarak Sertifikanın...

Günümüzde verinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak önemli bir konudur. Bu yazıda, OpenSSL aracı kullanılarak sertifika ile kimlik doğrulaması sağlayacak bir sisteme konulmak üzere bir...