Sistem ve Ağ Güvenliğine Yönelik Saldırı Türleri

Sistem ve ağ güvenliğine yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilebilecek bu saldırılar süreçsel olarak 4 kategoride toplanabilir. Bu yazıda sistem ve ağ güvenliğine yönelik saldırılar incelenecektir.

Normal trafik akışı ve bu akışa karşı gerçekleştirilebilecek temel saldırı tipleri aşağıdaki şekilde görülmektedir.

attack-types-against-system-and-network-security-01

Şekil – 1 : Saldırı Tipleri

 

Gerçekleştirilecek saldırılar şu şekildedir:

  • Engelleme: İki sistem arasındaki veri trafiği kesilebilir.
  • Dinleme: İki sistem arasındaki veri trafiği okunabilir. Bu saldırı sırasında dinlenen veri karşı tarafa aynı şekilde gönderilebilir.
  • Değiştirme: İki sistem arasındaki veri trafiği değiştirilebilir.
  • Oluşturma: Dışarıdaki bir kaynaktan yeni bir trafik oluşturulabilir.

 

Bu saldırı tiplerine karşı, CIA ve diğer güvenlik unsurları sağlanmalıdır. Bu amaçla bir takım tedbirler alınmalıdır

 

 

Yazarın Bilgileri

Ertuğrul BAŞARANOĞLU
Ertuğrul BAŞARANOĞLU

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kullanabileceğiniz HTLM etiketleri ve özellikleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Bu sayfada incelenen konulardan doğacak sorunlar kişinin kendi sorumluluğundadır.