Kategoriler -Microsoft Domain Environment

1
Aktif Dizin Nesnelerine Ait Gelişmiş Güvenlik Ayarları
2
Microsoft Ortamında Salt Okunur Etki Alanı Denetleyicileri (Read-Only Domain Controllers – RODCs)
3
Microsoft Ortamında Aktif Dizin Güven İlişkileri
4
Microsoft Ortamında Aktif Dizin Replikasyonu
5
Microsoft Aktif Dizin FSMO Rolleri
6
Aktif Dizin Etki Alanı ve Orman Fonksiyonellik Seviyeleri
7
Windows Server 2008 R2 Sonrasında Aktif Dizin Nesnelerini Geri Döndürme İşlemi
8
Windows Server 2008 R2 Öncesinde Aktif Dizin Nesnelerini Geri Döndürme İşlemi
9
Aktif Dizin Mantıksal Mimarisi
10
Aktif Dizin Fiziksel Mimarisi

Microsoft Ortamında Salt Okunur Etki Alanı Denetleyicileri (Read-Only Domain Controllers – RODCs)

Salt Okunur Etki Alanı Denetleyicileri (Read-Only Domain Controllers – RODCs), merkez-taşra yapısına sahip olan ve özellikle taşra tarafında fiziksel güvenlik zaafları bulunan kurumlar için oldukça yararlıdır. Bilgi güvenliği bakış açısı ile; salt okunur etki alanı denetleyicilerinin amacı, şubelerde/ofislerde veya taşrada gerçekleşen bir zafiyetin orada kalması olarak özetlenebilir. Bu yazıda Microsoft Ortamında Salt Okunur Etki Alanı Denetleyicileri (Read-Only Domain Controllers – RODCs) incelenecektir.

Devamını Oku

Microsoft Ortamında Aktif Dizin Güven İlişkileri

Kurumlarda farklı etki alanları arasında bilgi ve kaynak paylaşımı gerçekleştirmek, birden farklı etki alanını merkezi olarak yönetmek, şirket evlilikleri / birleşmeleri sebebi ile etki alanlarını yönetilebilir bir çatı altında toplamak için güven ilişkisi kurulma ihtiyacı olabilir. Bu yazıda güven ilişkileri incelenecektir.

Devamını Oku

Microsoft Ortamında Aktif Dizin Replikasyonu

Yüksek erişilebilirlik ve yedekli yapı oluşturmak amacıyla kurumlarda birden fazla etki alanı deneyleticisi (DC) kullanılabilmektedir. Etki alanındaki tutarlılık için kurumdaki etki alanı denetleyicilerinin barındırdıkları nesnelerin eşlenik olması gereklidir. Bu yazıda da Microsoft ortamındaki Aktif Dizin nesnelerinin aktarım işlemi (Aktif Dizin Replikasyonu) incelenecektir.

Devamını Oku

Microsoft Aktif Dizin FSMO Rolleri

Bir Microsoft ortamını etki alanı ve ormanlar seviyesinde birçok operasyon gerçekleşir. Bu operasyonların organize bir şekilde gerçekleştirilmesi için etki alanı denetleyicilerinde farklı rollere tanımlanmıştır. Windows 2000’den beri kullanılan bu rollere FSMO (Flexible Single Master Operations) Rolleri adı verilir. Bazı roller her ormanda bir tane bulunabilirken, bazı roller ise her etki alanında sadece bir tane denetleyici üzerinde bulunabilir. Bu yazıda orman ve etki alanı tabanlı FSMO rolleri incelenecektir.

Devamını Oku

Aktif Dizin Etki Alanı ve Orman Fonksiyonellik Seviyeleri

Microsoft Aktif Dizin ortamında etki alanlarının ve ormanların birbiri ile uyumlu olarak çalışmaları ve geçmişe yönelik desteğin sürdürülebilir olması önemlidir. Bu yazıda Microsoft Aktif Dizin ortamında etki alanlarının ve orman fonksiyonellik seviyeleri incelenecektir.

Devamını Oku

Windows Server 2008 R2 Sonrasında Aktif Dizin Nesnelerini Geri Döndürme İşlemi

Silinen bir Aktif Dizin nesnesinin geri döndürülmesi ihtiyacı olabilmektedir. Bu amaçla Microsoft tarafından sunulan Recycle Bin (geri döndürme) özelliği kullanılabilir. Windows Server 2008 R2 sürümü etki alanı denetleyicilerinde ve önceki sürüm etki alanı denetleyicilerinde (Domain Controller) geri döndürme özelliği farklılık göstermektedir. Bu yazıda Windows Server 2008 R2 sonrasında Aktif Dizin nesnelerini geri döndürme işlemi incelenecektir.

Devamını Oku

Windows Server 2008 R2 Öncesinde Aktif Dizin Nesnelerini Geri Döndürme İşlemi

Silinen bir Aktif Dizin nesnesinin geri döndürülmesi ihtiyacı olabilmektedir. Bu amaçla Microsoft tarafından sunulan Recycle Bin (geri döndürme) özelliği kullanılabilir. Windows Server 2008 R2 sürümü etki alanı denetleyicilerinde ve önceki sürüm etki alanı denetleyicilerinde (Domain Controller) geri döndürme özelliği farklılık göstermektedir. Bu yazıda Windows Server 208 R2 öncesinde geri döndürme özelliği incelenecektir.

Devamını Oku

Aktif Dizin Mantıksal Mimarisi

Aktif Dizin fiziksel yapısı ile ağ trafiği kontrolü ve ayarlaması gerçekleştirilir iken, mantıksal yapısı ile Aktif Dizin kaynaklarının organizasyonu ve gruplandırılması organize edilir. Mantıksal bir yapıya oturtulan bir nesnenin fiziksel yerinin değişmesi kaynaklara erişimde sorun oluşturmayacaktır. Aktif Dizinin mantıksal yapısı Yapısal Birim (Organizational Unit – OU), Etki alanı (Domain), Ağaç (Tree) ve Orman (Forest) olmak üzere 4 temel bileşenden oluşur. Bu yazıda Aktif Dizin’in mantıksal yapısını oluşturan 4 bileşen incelenecektir.

Devamını Oku

Aktif Dizin Fiziksel Mimarisi

Aktif Dizin mantıksal yapısı ile ağ kaynakları organize edilirken, fiziksel yapısı ile ağ trafiği kontrolü ve ayarlaması gerçekleştirilebilir. Fiziksel tasarım gerçekleştirilirken kullanılacak sistemlerin donanımsal özelliklerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Aktif Dizinin fiziksel yapısı Etki Alanı Denetleyicisi (Domain Controller – DC), Genel Katalog (Global Catalog – GC) ve Site olmak üzere 3 temel bileşenden oluşur. Bu yazıda Aktif Dizin’in fiziksel yapısını oluşturan 3 bileşen incelenecektir.

Devamını Oku

Bu sayfada incelenen konulardan doğacak sorunlar kişinin kendi sorumluluğundadır.